Afschaffing grondwaterbelasting

 

Maatregelen Belastingplan 2012

De maatregelen uit het Belastingplan 2012 moeten het belastingstelsel eenvoudiger maken, een bijdrage leveren aan het herstel van de overheidsfinanciën (door solide belastinginkomsten) en belastingfraude bestrijden.

·         Vereenvoudiging van het belastingstelsel

·         Wijzigingen in autobelastingen

·         Bestrijden belastingfraude

·         Overige maatregelen uit Belastingplan 2012

 

Vereenvoudiging van het belastingstelsel

Met een eenvoudiger belastingstelsel verlicht het kabinet de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en wordt het beslag op de capaciteit van de Belastingdienst verminderd.

 

Afschaffing 7 belastingen

Om het belastingstelsel te vereenvoudigen schaft het kabinet onder meer 7 van de 22 rijksbelastingen af. Dit leidt tot een administratieve lastenverlichting van € 28 miljoen voor het bedrijfsleven. Het gaat om de volgende belastingen:

 

·         verpakkingenbelasting (per 1 januari 2013);

·         afvalstoffenbelasting (per 1 januari 2012);

·         grondwaterbelasting (per 1 januari 2012);

·         de verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak (per 1 januari 2013);

·         de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (per 1 januari 2013);

·         de belasting op leidingwater (per 1 januari 2013);

·         het Eurovignet (per 1 januari 2013).

 

Afschaffen afvalstoffenbelasting en grondwaterbelasting

Het kabinet schaft per 1 januari 2012 de afvalstoffenbelasting en grondwaterbelasting af.

 

Afvalstoffenbelasting wordt geheven over afval dat wordt gestort door stortplaatshouders. Grondwaterbelasting wordt betaald door bedrijven die grondwater onttrekken, zoals waterleidingbedrijven, agrarische bedrijven, bronbemalers en productiebedrijven.

 

De verpakkingsbelasting en de belasting op leidingwater zal het kabinet per 2013 afschaffen.