Persbericht Groeiversneller

Bruin Aggregaten B.V. start met landelijk programma Groeiversneller 

Twello, 21 januari 2009. Bruin Aggregaten B.V. (onder relaties bekend als BAT) is één van de uitgekozen groeiondernemers die op 20 januari zijn gestart met het programma Groeiversneller. Het programma is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en werd geopend door de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. Het programma ondersteunt ambitieuze ondernemers om hun groei te versnellen.

Over programma Groeiversneller
Het programma Groeiversneller helpt ambitieuze ondernemers met een omzet van enkele miljoenen in vijf jaar te laten doorgroeien naar een omzet van € 20 miljoen. In januari starten twee groepen van ruim 20 ondernemers met het programma. Elk half jaar beginnen twee nieuwe groepen aan het programma. Het programma Groeiversneller is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en het Innovatieplatform. De uitvoering is in handen van een samenwerkingsverband van PricewaterhouseCoopers, het platform voor groeibedrijven Port4Growth, de Baak Management Centrum VNO-NCW, Philips Applied Technologies en AKD Prinsen Van Wijmen.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken: ‘Ik kan als minister met mijn geld en met mijn faciliteiten van alles bereiken voor ondernemers. Maar heel vaak leren zij het meeste van collega’s of concullega’s die al een stap verder zijn of die in dezelfde fase van ontwikkeling zijn als zijzelf. Als je op deze manier in de vorm van een platform ondernemers bijeenbrengt, waardoor ze leren van elkaar, verwacht ik dat dit heel goed kan werken’.

Radboud de Groot, penvoerder van het programma Groeiversneller en partner Private Company Services bij PricewaterhouseCoopers Advisory NV: ‘Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat Nederland veel minder snelle doorgroeiers kent dan de rest van West-Europa, terwijl op zich het aantal kleine bedrijven en starters gelijk is. De ondernemers moeten door een glazen plafond heen en groeibarrières doorbreken. Deze groeibedrijven zijn essentieel voor de Nederlandse economie’.

Deelnemers programma Groeiversneller
Vanaf september 2008 konden bedrijven hun belangstelling kenbaar maken via een speciale website. Dit resulteerde in een grote groep belangstellenden waar 126 bedrijven uit naar voren kwamen die voldeden aan de basiscriteria. Hieruit zijn 43 groeiondernemingen geselecteerd. Opvallend is dat deze ondernemingen vrijwel alle branches vertegenwoordigen. Alle 43 ondernemingen hebben gemeen dat zij ambitieuze groeiers zijn, een duidelijke toekomstvisie hebben, het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd en gemiddeld een omzet hebben van enkele miljoenen euro’s.

Wilt u meer informatie over de groeionderneming Bruin Aggregaten B.V. dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0571-275010 of kijk op de website: www.bruinaggregaten.nl

Indien u behoefte heeft aan meer informatie over het programma Groeiversneller, dan kunt u terecht op www.programmagroeiversneller.nl, of contact opnemen met: Joop de Jong, programmaleider Groeiversneller, 030-6866370 joop.de.jong@port4growth.nl